Jatkuva kehittäminen

Olemme moderni yritys, joka poimii uusia ajatuksia samalla innolla kuin uusia reseptejä. Meillä on ollut naisia puikoissa aina, joten luulisi, että tasa-arvo olisi meillä taputeltu jo kauan sitten, mutta silläkin rintamalla on tapahtunut ennustamattoman suuria asioita kuluneen vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti tuotteidemme ja tuotantomme päästöjen vähentämiseen. Olemme aloittaneet myös luonnon monimuotoisuustyön sekä monimuotoisuustyön työyhteisössä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Olemme torjuneet ilmastonmuutosta ennen kaikkea lisäämällä kasvisten määrää sekasyöjien ruokavaliossa ja palvelemalla kasvissyöjiä. Oman hiilijalanjälkemme osalta olemme tehneet itsestään selviä tekoja kuten vähentäneet hävikkiä ja valinneet vähähiilisiä vaihtoehtoja.

Vuodesta 2022 alkaen olemme laskeneet tuotekohtaiset hiilijalanjäljet valmisaterioillemme. Tulosten avulla voimme keskittyä niihin toimenpiteisiin, joiden vaikuttavuus päästöjen vähentämiselle on merkittävin, ja voimme hyödyntää laskennoista saatuja tietoja jo tuotesuunnittelussa. Vuoden 2023 aikana onnistuimme pienentämään lasagneannoksemme hiilijalanjälkeä 8 %.

Turvallinen työympäristö

Meillä on käytössämme moderni työajanseuranta ja henkilöstökyselyt. Palkkatasa-arvo on itsestäänselvyys. Ilmaisemme tukemme seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoiselle kohtelulle. Olemme laatineet myös Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota päivitetään tarpeen tullen. Työsuhteemme ovat pitkiä ja sairauspoissaolojen määrä on alan keskiarvoihin nähden hyvä. 

Mittaamme säännöllisesti henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on aina saada kyselyistä edellistä kertaa parempi tulos. 

Ruokahävikin vähentäminen

Ruokahävikin vähentäminen läpi ruokaketjun on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Vuonna 2023 viilasimme omia prosessejamme ja onnistuimme puolittamaan valmisannostemme hävikin.

Vegaanikassi
Vastuullisuudesta viestiminen

Raportoimme vastuullisuudesta osana Heino Group-konsernia.

Lue vastuullisuusraporttimme tästä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin sitoudumme:

Tuemme sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista mm. huolehtimalla palkkatasa-arvosta ja perhe-elämään liittyvistä joustoista ja ilmaisemme tukemme seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoiselle kohtelulle. 

Panostamme ilmastonmuutoksen torjumiseen aloittamalla oman toiminnan ja omien tuotteiden päästöjen seuraamisen ja systemaattisen vähentämisen.